Başkanlığımız 2017 Yılı İç Denetim Faaliyetleri İle İlgili Dönemsel Gözden Geçirme Çalışmaları Tamamlanmıştır.

4 Aralık 2017Paylaş
a-A+

            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili 2017 yılı iç denetim faaliyetlerinin; "İç Denetimin Tanımına, Kamu İç Denetim Standartlarına ve Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarına" uyumunun değerlendirilmesi amacıyla yürütülen "Dönemsel Gözden Geçirme" çalışması tamamlanmıştır.
            Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde iç denetim faaliyetlerinin Kamu İç Denetim Standartlarına GENEL OLARAK UYUMLU olduğu belirlenmiştir.