2018 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.

24 Mayıs 2018Paylaş
a-A+

                     2018 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" sürecinin izleme faaliyeti, 22.05.2018 tarihinde raporlanarak, Müsteşarlık Makamının 28.05.2018 tarihli ve E.58915 sayılı  onayı ile uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.