2018 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Evrak İşlemleri" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.

13 Aralık 2018Paylaş
a-A+

2018 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Evrak İşlemleri" sürecinin izleme faaliyeti, 13.12.2018 tarihinde raporlanarak uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.