2018 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri-Çağrı Merkezleri" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.

21 Mayıs 2018Paylaş
a-A+

                 2018 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri-Çağrı Merkezleri Yönetim" sürecinin İzleme faaliyeti, 18.05.2018 tarihinde raporlanarak, Müsteşarlık Makamının 21.05.2018 tarihli ve E.56334 sayılı  onayı ile uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.