2018 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomişk Destek Hizmetleri" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.

23 Mayıs 2018Paylaş
a-A+

                  2018 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri" sürecinin İzleme faaliyeti, 18.05.2018 tarihinde raporlanarak, Müsteşarlık Makamının 28.05.2018 tarihli ve E.58916 sayılı  onayı ile uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.