2017 Yılı Denetim Programı Kapsamında Yürütülen Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler (ASDEP) Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

11 Nisan 2018Paylaş
a-A+

           2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik  Hizmetler (ASDEP)" sürecinin  sistem denetimi tamamlanmıştır. 
           Denetim sonucunda raporda yer alan, 15 bulgu ve bulgulara ilişkin 74 öneri üzerinde, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile mutabık kalınmıştır.
           Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 11.04.2018 tarihli ve E.41570 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.