DENETİM FAALİYETLERİ

2019 Yılında Gerçekleştirilecek Denetim Faaliyetleri
SIRA NODENETİM SÜRECİNİN KONUSUDURUMU
2018 Yılında Gerçekleşen Denetim Faaliyetleri
SIRA NODENETİM SÜRECİNİN KONUSUDURUMU
1Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Bşk. Doğrudan Harcama Bütçesi Denetim Raporu02.06.2018 tarihinde raporlandı.
2İSGİP Denetim Raporu08.06.2018 tarihinde raporlandı.
3Amele Birliği Denetim Raporu13.06.2018 tarihinde raporlandı.
4Maaş Ödemeleri Denetim Raporu09.07.2018 tarihinde raporlandı.
5Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi BT. İşlemleri31.07.2018 tarihinde raporlandı.
6Engelli Özel Kuruluş Bakımı07.08.2018 tarihinde raporlandı.
7Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmetleri Yönetimi14.08.2018 tarihinde raporlandı.
8Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri14.08.2018 tarihinde raporlandı.
9Engelli Evde Bakım Hizmetleri25.10.2018 tarihinde raporlandı.
10Çocuk Bakım Hizmetleri Süreci05.11.2018 tarihinde raporlandı.
2017 Yılında Gerçekleşen Denetim Faaliyetleri
SIRA NODENETİM SÜRECİNİN KONUSUDURUMU
1Çocukların Eğitimi ve Toplumsal Destek Hizmetleri19.09.2017 tarihinde raporlandı.
2Taşınır Mal İşlemleri06.07.2017 tarihinde raporlandı.
3Politika Oluşturma Araştırma ve Geliştirme07.12.2018 tarihinde raporlandı.
4Basın ve Halkla İlişkiler12.07.2017 tarihinde raporlandı.
5Hizmet Binalarını Koruma ve Güvenlik Faaliyetleri12.09.2017 tarihinde raporlandı.
6Döner Sermaye İşlemleri30.11.2018 tarihinde raporlandı.
7Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler (ASDEP)11.04.2018 tarihinde raporlandı.
8Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi09.02.2018 tarihinde raporlandı.
9Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Ulaştırma-Garaj)25.01.2018 tarihinde raporlandı.
2016 Yılında Gerçekleşen Denetim Faaliyetleri
SIRA NODENETİM SÜRECİNİN KONUSUDURUMU
1Uluslararası Koruma Başvuru Veya Statü Sahibi Ve Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılara Sunulan Hizmetler Süreci12.10.2016 tarihinde raporlandı.
2Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu29.06.2016 tarihinde raporlandı.
3Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri15.08.2016 tarihinde raporlandı.
4Sivil Savunma Faaliyetleri20.06.2016 tarihinde raporlandı.
5Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci21.06.2016 tarihinde raporlandı.
6Evrak İşlemleri20.01.2017 tarihinde raporlandı.
7Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi26.01.2017 tarihinde raporlandı.
2015 Yılında Gerçekleşen Denetim Faaliyetleri
SIRA NODENETİM SÜRECİNİN KONUSUDURUMU
1Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar Süreci10.09.2015 tarihinde raporlandı
2Hizmet Alımı Personeli Yönetim İşlemleri Süreci20.01.2016 tarihinde raporlandı.
3Arşiv ve Evrak İşlemleri Süreci31.08.2015 tarihinde raporlandı.
4Hizmet İçi Eğitim Süreci30.12.2015 tarihinde raporlandı.
5Mali Kontrol Süreci28.03.2016 tarihinde raporlandı.
6Engelli Bakımı Süreci Pilot Performans Denetimi14.07.2015 tarihinde raporlandı.
2014 Yılında Gerçekleşen Denetim Faaliyetleri
SIRA NODENETİM SÜRECİNİN KONUSUDURUMU
1Açık İhale İşlemleri Süreci31.12.2014 tarihinde raporlandı.
2BT Yönetişim Faaliyetleri Süreci26.11.2014 tarihinde raporlandı.
3Çocuk Evleri Süreci18.12.2014 tarihinde raporlandı.
4Engelli (Resmi) Kuruluş Bakımı Süreci10.02.2015 tarihinde raporlandı.
5İstihdama Yönlendirme Hizmetleri Süreci31.12.2014 tarihinde raporlandı.
6Personel Ödemeleri Süreci24.12.2014 tarihinde raporlandı.
7Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Süreci26.01.2015 tarihinde raporlandı.
8Yaşlı (Resmi) Kuruluş Bakımı Süreci28.01.2015 tarihinde raporlandı.