İş Akış Şemaları

 İş Akış Şemaları için aşağıdaki linkleri tıklayınız...
 
  1. Plan ve Program Hazırlama Süreci İş Akış Şeması
  2. Denetim Süreci İş Akış Şeması
  3. Danışmanlık Süreci iş Akış Şeması
  4. İzleme Süreci İş Akış Şeması
  5. İç Kalite Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması