İç Denetim Süreçleri

Formlar için aşağıdaki linkleri tıklayınız...
  1. Plan ve Program Süreç Hazırlama Tanıtım Formu
  2. Denetim Süreç Tanıtım Formu
  3. Danışmanlık Süreç Tanıtım Formu
  4. İzleme Süreç Tanıtım Formu
  5. İç Kalite Değerlendirme Süreç Tanıtım Formu