"Uluslararası Koruma Başvuru Veya Statü Sahibi Ve Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılara Sunulan Hizmetlere Yönelik Faaliyetler" Süreci Tamamlandı.

             2016 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Uluslararası Koruma Başvuru Veya Statü Sahibi Ve Geçici Koruma Statüsündeki  Yabancılara Sunulan Hizmetlere Yönelik Faaliyetler" sürecinin denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait 4 bulgu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne ait 2 bulgu ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait 6 bulgu olmak uzere toplam 12 bulgu ile ilgili 93 önerinin tamamında ilgili Genel Müdürlükler ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 26.10.2016 tarihli ve 660-E.111382 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri" Süreci Tamamlandı.

Önceki Sayfa : BAKANLIĞIMIZ İÇ DENETÇİLERİNİN ULUSLARARASI (CIA) İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVINDAKİ BAŞARISI