İç Denetim Yönergesi Güncellendi.


Başkanlığımız "İç Denetim Yönergesi", Temmuz 2017'de güncellenerek, Müsteşarlık Makamının 11.07.2017 tarihli ve E.73714 sayılı onayları ile yürürlüğe girmiştir.
 


Sonraki Sayfa: "2017 Yılı İç Denetim Forumu:İç Denetimin Gelişen Rolü" Konferansına Katılım

Önceki Sayfa : 2017 Yılı Denetim Faaliyetleri Kapsamında Yürütülen "Taşınır Mal İşlemleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.