BT Uygulama Kontrolleri-Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Eğitimi

       Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda ve Makamın 28.04.2018 tarihli ve 47842 sayılı olurları ile, 08 Mayıs- 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında İç Denetçilere yönelik olarak "BT Uygulama Kontrolleri-Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Eğitimi" düzenlenmiştir. (10.05.2018)


       
   


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı Denetim Programı Kapsamında Yürütülen Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler (ASDEP) Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

Önceki Sayfa : BT Güvenlik Yönetimi Eğitimi