Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri-Çağrı Merkezleri Yönetim Süreci

              2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri-Çağrı Merkezleri Yönetimi" sürecinin sistem denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan, 8 bulgu ve bulgulara ilişkin 26 önerinin tamamımda Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile mutabık kalınmıştır.
               
Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 20.07.2017 tarihli ve E.77257 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı Denetim Faaliyetleri Kapsamında Yürütülen "Taşınır Mal İşlemleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

Önceki Sayfa : 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Süreci İzleme Raporu Tamamlandı.