BAKANLIĞIMIZ İÇ DENETÇİLERİNİN ULUSLARARASI (CIA) İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVINDAKİ BAŞARISI

           

                                 
İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından kamu kuruluşlarında çalışan iç denetçilerin yetkinliklerinin ve iç denetimin kamu yönetimine   sağladığı katma
değerin artırılması amacıyla başlatılan ve 3 Bölüm halinde gerçekleştirilen Uluslararası CIA sertifikası eğitimi ve sınavları sonucunda başarılı olan, Başkanlığımız İç Denetçileri Ayfer AKSU ve Evren Güncel ERMİSKET, CIA (Certified Internal Auditor) Uluslararası İç Denetçi Sertifikası almaya hak kazanmışlardır.
                                Başkanlık olarak, kendilerini tebrik ediyor, iç denetime olumlu ve katma değeri yüksek katkılarının olmasını temenni ediyoruz.