Bakanlığımız İç Denetçilerine Yönelik Kamu İhale Kanunu ve Mali Konularda Hizmet İçi Eğitim Program Düzenlenmiştir.

                Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda, Müsteşarlık Makamın 13.10.2017 tarihli ve E.107164 sayılı olurları ile, 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında "İç Denetçilere Yönelik Kamu İhale Kanunu ve Mali Konularda Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlenmiştir. (20.10.2017)              

                 


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Sosyal Hizmet Modellerinden Faydalanmış Gençlere Yönelik Rehberlik ve Toplum İçinde İzleme Faaliyetleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

Önceki Sayfa : 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Hizmet İçi Eğitim" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.