2017-2019 Dönemi İç Denetim Planı ve 2017 Yılı İç Denetim Programı Onaylandı.

     

     
         2017-2019 Dönemi İç Denetim Planı ile 2017 Yılı İç Denetim Programı, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39. ve 40 ıncı maddeleri ile Bakanlığımız İç Denetim Yönergesinin 25. ve 26 ıncı maddeleri " uyarınca hazırlanmıştır.
         Plan ve Program hazırlanmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan "Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde" belirtilen esas ve usuller dikkate alınmıştır.
         2017-2019 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2019 Yılı İç Denetim Programı Sayın Müsteşarımızın 29.12.2016 tarihli ve E.135965 Sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir. İç Denetim Yazılımı üzerinden nihai hale getirilen plan ve program onaylanmıştır.


 


Önceki Sayfa : 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında İç Denetim Yönergesi Güncellendi.