2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Sosyal Hizmet Modellerinden Faydalanmış Gençlere Yönelik Rehberlik ve Toplum İçinde İzleme Faaliyetleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

 

            2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Sosyal Hizmet Modellerinden Faydalanmış Gençlere Yönelik Rehberlik ve Toplum İçinde İzleme Faaliyetleri" sürecinin sistem denetimi tamamlanmıştır. 
           Denetim sonucunda raporda yer alan, 12 bulgu ve bulgulara ilişkin 43 öneri üzerinde, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile mutabık kalınmıştır.
            Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 19.10.2017 tarihli ve E.109115
sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Hizmet Binalarını Koruma ve Güvenlik Faaliyetleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

Önceki Sayfa : Bakanlığımız İç Denetçilerine Yönelik Kamu İhale Kanunu ve Mali Konularda Hizmet İçi Eğitim Program Düzenlenmiştir.