2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Süreci İzleme Raporu Tamamlandı.

        2017 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" sürecinin izleme faaliyeti, 20.07.2017 tarihinde raporlanarak, Müsteşarlık Makamının 24.07.2017 tarihli ve 78377 sayılı  onayı ile uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.


Sonraki Sayfa: Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri-Çağrı Merkezleri Yönetim Süreci

Önceki Sayfa : 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Hizmet Alımı Personeli Yönetim İşlemleri" Süreci İzleme Raporu Tamamlandı.