2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Hizmet İçi Eğitim" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.

                2017 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Hizmet İçi Eğitim" sürecinin II. İzleme Faaliyeti, 08.11.2017 tarihinde raporlanarak, Müsteşarlık Makamının 29.11.2017 tarihli ve E.124819 sayılı  onayı ile uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.


Sonraki Sayfa: Bakanlığımız İç Denetçilerine Yönelik Kamu İhale Kanunu ve Mali Konularda Hizmet İçi Eğitim Program Düzenlenmiştir.

Önceki Sayfa : Başkanlığımız 2017 Yılı İç Denetim Faaliyetleri İle İlgili Dönemsel Gözden Geçirme Çalışmaları Tamamlanmıştır.