2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Hizmet Binalarını Koruma ve Güvenlik Faaliyetleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

               2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Hizmet Binalarını Koruma ve Güvenlik Faaliyetleri" sürecinin sistem denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan, 22 bulgu ve bulgulara ilişkin 37 önerinin tamamımda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile mutabık kalınmıştır.
              Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 18.09.2017 tarihli ve E.96441 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Engelli Bakım Hizmetleri Performans Denetimi" Sürecinin İzleme Raporu Tamamlandı.

Önceki Sayfa : 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Sosyal Hizmet Modellerinden Faydalanmış Gençlere Yönelik Rehberlik ve Toplum İçinde İzleme Faaliyetleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.