2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Hizmet Alımı Personeli Yönetim İşlemleri" Süreci İzleme Raporu Tamamlandı.

                  2017 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Hizmet Alımı Personeli Yönetim" sürecinin II.İzleme Faaliyeti, 26.07.2017 tarihinde raporlanarak, Müsteşarlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 79944 sayılı  onayı ile uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Süreci İzleme Raporu Tamamlandı.

Önceki Sayfa : 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Engelli Bakım Hizmetleri Performans Denetimi" Sürecinin İzleme Raporu Tamamlandı.