2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Arşiv Hizmetleri" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.

             2017 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Arşiv Hizmetleri" sürecinin II. İzleme faaliyeti, 23.10.2017 tarihinde raporlanarak, Müsteşarlık Makamının 09.11.2017 tarihli ve E.117341 sayılı  onayı ile uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.


Sonraki Sayfa: Başkanlığımız 2017 Yılı İç Denetim Faaliyetleri İle İlgili Dönemsel Gözden Geçirme Çalışmaları Tamamlanmıştır.