2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında İç Denetim Yönergesi Güncellendi.


Başkanlığımız "İç Denetim Yönergesi", Temmuz 2017'de güncellenerek, Müsteşarlık Makamının 11.07.2017 tarihli ve E.73714 sayılı onayları ile yürürlüğe girmiştir.
 


Önceki Sayfa : Bakanlığımız İç Denetçilerine Yönelik Kamu İhale Kanunu ve Mali Konularda Hizmet İçi Eğitim Program Düzenlenmiştir.