"2017 Yılı İç Denetim Forumu:İç Denetimin Gelişen Rolü" Konferansına Katılım

Bakanlığımız İç Denetçisi Sn. Evren Güncel ERMİSKET ve Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetçisi Sn. Gökhan MACİT, Lübnan İç Denetçiler Enstitüsü’nün daveti üzerine, 10,11 Mayıs 2017 tarihlerinde Beyrut’ta düzenlenen “2017 Yılı İç Denetim Forumu: İç Denetimin Gelişen Rolü” başlıklı Konferans kapsamında, Dünya Bankası Lübnan Yetkilisi Sn. Rima Koteiche tarafından yönetilen “Kamu Sektöründe İç Denetim”  konulu panelde, Ülkemiz kamu sektörü iç denetim sistemi ve uygulamalarını katılımcılar ile paylaşmışlardır. Panel yöneticisi tarafından, Türkiye’de kamu iç denetimi alanında kaydedilen başarının hayranlık verici olduğu ve ülkemizin bu alanda iyi uygulama örneklerinden biri sayıldığı ifade edilmiştir. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen sunum sonrasında, yetkililer tarafından, işbirliği ve deneyim aktarımının devamlılığı temennisinde bulunulmuştur.Sonraki Sayfa: 2016 Yılı Denetim Faaliyetleri Kapsamında Yürütülen "Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.