2017 Yılı Denetim Programı Kapsamında Yürütülen Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi Sürecinin Denetimi Tamamlanmıştır.

           2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi" sürecinin sistem denetimi tamamlanmıştır. 
           Denetim sonucunda raporda yer alan, 8 bulgu ve bulgulara ilişkin 30 öneri üzerinde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile mutabık kalınmıştır.
           Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 16.02.2018 tarihli ve E.19470 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı Denetim Programı Kapsamında Yürütülen Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Ulaştırma-Garaj) Hizmetleri Sürecinin Denetimi Tamamlanmıştır.

Önceki Sayfa : 2018-2020 Dönemi İç Denetim Planı ve 2018 Yılı İç Denetim Programı Onaylandı.