2017 Yılı Denetim Programı Kapsamında Yürütülen Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Ulaştırma-Garaj) Hizmetleri Sürecinin Denetimi Tamamlanmıştır.

           2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Ulaştırma-Garaj)" sürecinin sistem denetimi tamamlanmıştır. 
           Denetim sonucunda raporda yer alan, 8 bulgu ve bulgulara ilişkin 14 öneri üzerinde, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile mutabık kalınmıştır.
           Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 16.02.2018 tarihli ve E.19472
sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: Başkanlığımız 2017 Yılı İç Denetim Faaliyetleri İle İlgili Dönemsel Gözden Geçirme Çalışmaları Tamamlanmıştır.

Önceki Sayfa : 2017 Yılı Denetim Programı Kapsamında Yürütülen Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi Sürecinin Denetimi Tamamlanmıştır.