2017 Yılı Denetim Faaliyetleri Kapsamında Yürütülen "Taşınır Mal İşlemleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

             2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Taşınır Mal İşlemleri" sürecinin sistem denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan, 14 bulgu ve bulgulara ilişkin 20 önerinin tamamımda Straje Geliştirme Başkanlığı ile mutabık kalınmıştır.
              Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının
11.07.2017 tarihli ve E.73712 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında İç Denetim Yönergesi Güncellendi.

Önceki Sayfa : Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri-Çağrı Merkezleri Yönetim Süreci