2016 Yılı Denetim Faaliyetleri Kapsamında Yürütülen "Evrak İşlemleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

            2016 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Evrak İşlemleri" sürecinin sistem denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait 9 bulgu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait 6 bulgu, Personel Dairesi Başkanlığına ait 1 bulgu ve ilgili Başkanlıkların ortak sorumlu olduğu 1 bulgu olmak üzere toplam 17 bulgu ve bu bulgulara ilişkin 66 önerinin tamamında Başkanlıklarla uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve E.8585 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2017-2019 Dönemi İç Denetim Planı ve 2017 Yılı İç Denetim Programı Onaylandı.

Önceki Sayfa : 2016 Yılı Denetim Faaliyetleri Kapsamında Yürütülen "Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.