2016 Yılı Denetim Faaliyetleri Kapsamında Yürütülen "Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

                   2016 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi" sürecinin sistem denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait 6 bulgu ve bulgulara ilişkin 15 önerinin tamamında ilgili Genel Müdürlükle uzlaşılmıştır. 
                  Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 31.01.2017 tarihli ve E.12260 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2016 Yılı Denetim Faaliyetleri Kapsamında Yürütülen "Evrak İşlemleri" Sürecinin Denetimi Tamamlandı.

Önceki Sayfa : "2017 Yılı İç Denetim Forumu:İç Denetimin Gelişen Rolü" Konferansına Katılım