2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" Süreci Denetimi Tamamlandı.

         2016 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen “Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" sürecinin denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan 9 bulgu ile ilgili 17 öneri üzerinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 30.06.2016 tarihli ve 660-E.77290 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Süreci Denetimi Tamamlandı.

Önceki Sayfa : 2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri" Süreci Tamamlandı.