2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Sivil Savunma Faaliyetleri" Süreci Denetimi Tamamlandı.

   2016 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen “Sivil Savunma Faaliyetleri" sürecinin denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan 10 bulgu ile ilgili 27 önerinin tümünde Destek Hizmetleri Başkanlığı ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 22.06.2016 tarihli ve 660-E.74379 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Önceki Sayfa : 2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Süreci Denetimi Tamamlandı.