2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Süreci Denetimi Tamamlandı.

       2016 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" sürecinin denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan 8 bulgu ile ilgili 18 önerinin tümünde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 660-E.75036 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.


Sonraki Sayfa: 2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Sivil Savunma Faaliyetleri" Süreci Denetimi Tamamlandı.

Önceki Sayfa : 2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" Süreci Denetimi Tamamlandı.