2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri" Süreci Tamamlandı.

                 2016 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen “Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri" sürecinin denetimi tamamlanmıştır. Denetim sonucunda raporda yer alan 11 bulgu ile ilgili 28 önerinin tümünde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile uzlaşılmıştır. Düzenlenen söz konusu rapor, Müsteşarlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 660-E.90433 sayılı onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.

Sonraki Sayfa: 2016 Yılı Denetim Faaliyeti Kapsamında Yürütülen "Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" Süreci Denetimi Tamamlandı.

Önceki Sayfa : "Uluslararası Koruma Başvuru Veya Statü Sahibi Ve Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılara Sunulan Hizmetlere Yönelik Faaliyetler" Süreci Tamamlandı.