İzleme Formları

  1. İZLEME SONUÇLARI VE EYLEM BULGU FORMU
  2. İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI DENETİM İZLEME FORMU
  3. İÇ DENETÇİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU
  4. UZLAŞILAMAYAN HUSUSLARA İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ
      TAKDİR FORMU
  5. İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULUNA
      GÖNDERİLECEK İZLEME SONUÇLARI TABLOSU