2018 Yılı İzleme Faaliyetleri

       
 
2018 YILI İZLEME FAALİYETLERİ

 
SIRA
NO
SÜRECİN KONUSU DURUMU
1  Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Süreci  (II.İzleme)  
2  Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik SED Hizmetleri Süreci (II.İzleme)   
3  Sivil Savunma Süreci (II.İzleme)    
4  Taşınır Mal İşlemleri  Süreci (I.İzleme)   
5  Basın ve Halkla İlişkiler (Çağrı Merkezleri) Süreci (I.İzleme)   
6  Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Süreci (II.İzleme)   
7  Hizmet Binalarını Koruma Güvenlik Faaliyetleri Süreci (I.İzleme)    
8  Çocukların Eğitimi ve Toplumsal Dest. Hizm. Süreci (I.İzleme)    
9  Uluslararası Koruma Başv.ve Statü Sahibi Yabancılar Süreci (II.İzleme)   
10  Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi Süreci (I.İzleme)   
11  Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Ulaştırma-Garaj) Süreci (I.İzleme)(((I.Ivbabancıb    
12  Evrak İşlemleri Süreci (II.İzleme)    
13  Döner Sermaye İşlemleri Süreci (I.İzleme)(((  
14  Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler
 Süreci (I.İzleme)
(((