2018 Yılı İzleme Faaliyetleri

       
 
2018 YILI İZLEME FAALİYETLERİ

 
SIRA
NO
SÜRECİN KONUSU DURUMU
1  Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Süreci  (II.İzleme)  
2  Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik SED Hizmetleri Süreci (II.İzleme) 18.05.2018 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.  
3  Sivil Savunma Süreci (II.İzleme)  30.04.2018 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
4  Taşınır Mal İşlemleri  Süreci (I.İzleme)   
5  Basın ve Halkla İlişkiler (Çağrı Merkezleri) Süreci (I.İzleme) 18.05.2018 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı. 
6  Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Süreci (II.İzleme)   
7  Hizmet Binalarını Koruma Güvenlik Faaliyetleri Süreci (I.İzleme)    
8  Çocukların Eğitimi ve Toplumsal Dest. Hizm. Süreci (I.İzleme)    
9  Uluslararası Koruma Başv.ve Statü Sahibi Yabancılar Süreci (II.İzleme)   
10  Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi Süreci (I.İzleme)   
11  Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Ulaştırma-Garaj) Süreci (I.İzleme)(((I.Ivbabancıb    
12  Evrak İşlemleri Süreci (II.İzleme)    
13  Döner Sermaye İşlemleri Süreci (I.İzleme)(((  
14  Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler
 Süreci (I.İzleme)
(((
 

2018 YILI İL DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI İZLEME FAALİYETLERİ
 
1  Gaziantep İl Değerlendirme Toplantısı İzleme Faaliyeti  01.02.2018 tarihinde raporlandı.
2  Kırıkkale İl Değerlendirme Toplantısı İzleme Faaliyeti  07.03.2018 tarihinde raporlandı.
3  Kilis İl Değerlendirme Toplantısı İzleme Faaliyeti  08.03.2018 tarihinde raporlandı.
4  Adana İl Değerlendirme Toplantısı İzleme Faaliyeti  04.04.2018 tarihinde raporlandı.
5  Bitlis İl Değerlendirme Toplantısı İzleme Faaliyeti  19.04.2018 tarihinde raporlandı.