2017 Yılı İzleme Faaliyetleri

       
 
2017 YILI İZLEME FAALİYETLERİ

 
SIRA
NO
SÜRECİN KONUSU DURUMU
1   Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahibi 
  Yabancılar Süreci (I.İzleme) 
(((I.Ivbabancıb 
  
2   Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Süreci  
  (I.İzleme)
  
3   Evrak İşlemleri Süreci (I.İzleme)    
4   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci (I.İzleme)  
5   Sivil Savunma Süreci (I.İzleme)    
6   Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik SED Hizmetleri
  Süreci (I.İzleme)
  
7   Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu
  Süreci (I.İzleme) 
  
8   Ön Mali Kontrol ve Mali Danışmanlık Süreci    30.03.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
9   Arşiv İşlemleri Süreci (II.İzleme)   
10   Hizmet Alımı Personel Yönetim İşlemleri (II.İzleme)   
11   Hizmet İçi Eğitim Süreci (II.İzleme)   
12   Engelli (Resmi Kuruluş) Bakımı Hizmetleri
  Performans Denetimi (II.İzleme)