2017 Yılı İzleme Faaliyetleri

       
 
2017 YILI İZLEME FAALİYETLERİ

 
SIRA
NO
SÜRECİN KONUSU DURUMU
1   Arşiv İşlemleri Süreci (II.İzleme)   23.10.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
2   Hizmet Alımı Personel Yönetim İşlemleri (II.İzleme)   26.07.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
3   Ön Mali Kontrol ve Mali Danışmanlık Süreci (I.İzleme)   30.03.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
4   Engelli (Resmi Kuruluş) Bakımı Hizmetleri
  Performans Denetimi (II.İzleme)
  03.08.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
5   Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu
  Süreci (I.İzleme) 
  14.08.2017 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
6   Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik SED Hizmetleri
  Süreci (I.İzleme)
  03.08.2017 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
7   Sivil Savunma Süreci (I.İzleme)    28.07.2017 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
8   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci (I.İzleme)   20.07.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
9   Hizmet İçi Eğitim Süreci (II.İzleme)   08.11.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
10   Evrak İşlemleri Süreci (I.İzleme)    19.03.2018 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
11   Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahibi 
  Yabancılar Süreci (I.İzleme) 
(((I.Ivbabancıb 
  05.02.2018 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
12   Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Süreci  
  (I.İzleme)
  01.12.2017 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.

2017 YILI İL DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI İZLEME FAALİYETLERİ
 
1  Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı İzleme Raporu  11.05.2017 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
2  Denizli İl Değerlendirme Toplantısı İzleme Raporu  15.05.2018 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
3  Antalya İl Değerlendirme Toplantısı İzleme Raporu  17.05.2018 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
4  Ağrı İl Değerlendirme Toplantısı İzleme Raporu  01.02.2018 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.