2017 Yılı İzleme Faaliyetleri

       
 
2017 YILI İZLEME FAALİYETLERİ

 
SIRA
NO
SÜRECİN KONUSU DURUMU
1   Arşiv İşlemleri Süreci (II.İzleme)  
2   Hizmet Alımı Personel Yönetim İşlemleri (II.İzleme)   26.07.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
3   Ön Mali Kontrol ve Mali Danışmanlık Süreci (I.İzleme)   30.03.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
4   Engelli (Resmi Kuruluş) Bakımı Hizmetleri
  Performans Denetimi (II.İzleme)
  03.08.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
5   Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu
  Süreci (I.İzleme) 
  14.08.2017 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
6   Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik SED Hizmetleri
  Süreci (I.İzleme)
  03.08.2017 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
7   Sivil Savunma Süreci (I.İzleme)    28.07.2017 tarihinde raporlandı, izleme faaliyeti devam ediyor.
8   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci (I.İzleme)   20.07.2017 tarihinde raporlanarak izleme faaliyeti sonlandırıldı.
9   Hizmet İçi Eğitim Süreci (II.İzleme)  
10   Evrak İşlemleri Süreci (I.İzleme)   
11   Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahibi 
  Yabancılar Süreci (I.İzleme) 
(((I.Ivbabancıb 
  
12   Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Süreci  
  (I.İzleme)