2014 Yılı Eğitim Faaliyetleri

2014 YILI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞININ
EĞİTİM FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin 
Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü (Eğitim, Konferans Vb.)  Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği  Tarih Gün
1 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi İzmir Yaşar ÖKTEM
 
28 Nisan  30 Mayıs  3
(15 Saat)
2 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi İzmir Sedat ERGENÇ 28 Nisan  30 Mayıs  3
(15 Saat)
3 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi İzmir Cabir
KÜÇÜKALTUN
28 Nisan  30 Mayıs  3
(15 Saat)
4 Eğitim Meslek Mensuplarının Geçiş Dönemi Ankara Meltem ÇELİK 02 Mayıs 13 Mayıs 12
(168 Saat)
5 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi İzmir Mutlu
KARACA AYBAR
10 Mayıs  12 Mayıs  3
(15 Saat)
6 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi İzmir İlkbahar CANSU 10 Mayıs 12 Mayıs 3
(15 Saat)
7 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi İzmir Ayfer AKSU 14 Mayıs  16 Mayıs  3
(15 Saat)
8 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğtimi İzmir Evren
Güncel ERMİSKET
14 Mayıs 16 Mayıs 3
(15 Saat)
9 Akademik Form Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği İzmir Sedat ERGENÇ 9 Mayıs 9 Mayıs 1
(8 Saat)
10 Akademik Form Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği İzmir Ayfer AKSU 9 Mayıs 9 Mayıs 1
(8 Saat)
11 Akademik Form Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği İzmir Evren
Güncel ERMİSKET
9 Mayıs 9 Mayıs 1
(8 Saat)
12 Konferans I.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi İstanbul  Ayfer AKSU 23 Ekim  25 Ekim 3
13 Konferans I.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi İstanbul  Evren
Güncel ERMİSKET
23 Ekim  25 Ekim 3
14 Eğitim Uluslararası İç Denetçi Sertifikası (CIA) I. Sınavına Hazırlık Eğitimi Ankara  İlkbahar CANSU 15 Aralık 18 Aralık 4
(32 Saat)
15 Eğitim Uluslararası İç Denetçi Sertifikası (CIA) I.Sınavına Hazırlık Eğitimi Ankara  Ayfer AKSU
 
22 Aralık 25 Aralık 4
(32 Saat)
16 Eğitim Uluslararası İç Denetçi Sertifikası (CIA) I. Sınavına Hazırlık Eğitimi Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
22 Aralık 25 Aralık 4
(32 Saat)