2013 Yılı Eğitim Faaliyetleri

2013 YILI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞININ
EĞİTİM FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü   Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği
Tarih
Gün
1 Eğitim Dış Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Programı  Afyonkarahisar  Ayfer AKSU 04 Mart 06 Mart  3
(21 Saat)
2 Eğitim Dış Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Programı Afyonkarahisar  Onur AYTAR 04 Mart 06 Mart 3
(21 Saat)
3 Eğitim Dış Değerlendirme Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kamu İç Denetim Otomasyon Yazılımı (İçDEN) Afyonkarahisar  İdris YEKELER 07 Mayıs  09 Mart 3
(15 Saat)
4 Eğitim Kamu İç Denetim Rehberinin Güncellenmesi Afyonkarahisar Ayfer AKSU 07 Mayıs  09 Mart 3
(20 Saat)
5 Eğitim Kamuda Dış Kalite Değerlendirmesi Yaygınlaştırma Konferansı Afyonkarahisar Ayfer AKSU 09 Nisan  09 Nisan  1
(6 Saat)
7 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Meltem ÇELİK 06 Mayıs  10 Mayıs  5
(30 Saat)
8 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya Onur AYTAR 06 Mayıs  10 Mayıs  5
(30 Saat)
9 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Ayfer AKSU  13 Mayıs  17 Mayıs  5
(30 Saat)
10 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya Evren
Güncel ERMİSKET
13 Mayıs  17 Mayıs  5
(30 Saat)
11 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Yaşar ÖKTEM 20 Mayıs  24 Mayıs  5
(30 Saat)
12 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Sedat ERGENÇ 20 Mayıs  24 Mayıs  5
(30 Saat)
13 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  İdris YEKELER 27 Mayıs  31 Mayıs  5
(30 Saat)
14 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya Musa ALTINTAŞ 27 Mayıs  31 Mayıs  5
(30 Saat)
15 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Melike
Betül ŞAHİN
27 Mayıs 31 Mayıs  5
(30 Saat)
16 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  İlkbahar CANSU 03 Haziran  07 Haziran  5
(30 Saat)
17 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Mutlu
KARACA AYBAR
03 Haziran  07 Haziran   5
(30 Saat)
18 Eğitim Bilgi Teknolojileri Denetimi Ankara Yaşar ÖKTEM 04 Kasım 08 Kasım 5
(30 Saat)
19 Eğitim Bilgi Teknolojileri Denetimi Ankara Sedat ERGENÇ 04 Kasım 08 Kasım 4
(24 Saat)
20 Eğitim Bilgi Teknolojileri Denetimi Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
04 Kasım 08 Kasım 5
(30 Saat)
21 Eğitim Bilgi Teknolojileri Denetimi Ankara İlkbahar CANSU 04 Kasım 08 Kasım 5
(30 Saat)
22 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Yaşar ÖKTEM 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
23 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Sedat ERGENÇ 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
24 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Cabir KÜÇÜKALTUN 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
25 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Meltem ÇELİK 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
26 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
27 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Onur AYTAR 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
28 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Metin DURAN 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
29 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara İlkbahar CANSU 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
30 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Mutlu
KARACA AYBAR
22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
31 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Melike
Betül KARA
22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
32 Eğitim  İleri Düzey Bilgi Teknolojileri Eğitimi  Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
09 Aralık 13 Aralık  5
(30 Saat)
33 Eğitim  İleri Düzey Bilgi Teknolojileri Eğitimi  İstanbul Evren
Güncel ERMİSKET
16 Aralık 19 Aralık  4
(24 Saat)