2013 Yılı Eğitim Faaliyetleri

2013 YILI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞININ
EĞİTİM FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü   Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği
Tarih
Gün
1 Eğitim Dış Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Programı  Afyonkarahisar  Ayfer AKSU 04 Mart 06 Mart  3
(21 Saat)
2 Eğitim Dış Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Programı Afyonkarahisar  Onur AYTAR 04 Mart 06 Mart 3
(21 Saat)
3 Eğitim Dış Değerlendirme Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kamu İç Denetim Otomasyon Yazılımı (İçDEN) Afyonkarahisar  İdris YEKELER 07 Mayıs  09 Mart 3
(15 Saat)
4 Eğitim Kamu İç Denetim Rehberinin Güncellenmesi Afyonkarahisar Ayfer AKSU 07 Mayıs  09 Mart 3
(20 Saat)
5 Eğitim Kamuda Dış Kalite Değerlendirmesi Yaygınlaştırma Konferansı Afyonkarahisar Ayfer AKSU 09 Nisan  09 Nisan  1
(6 Saat)
7 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Meltem ÇELİK 06 Mayıs  10 Mayıs  5
(30 Saat)
8 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya Onur AYTAR 06 Mayıs  10 Mayıs  5
(30 Saat)
9 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Ayfer AKSU  13 Mayıs  17 Mayıs  5
(30 Saat)
10 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya Evren
Güncel ERMİSKET
13 Mayıs  17 Mayıs  5
(30 Saat)
11 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Yaşar ÖKTEM 20 Mayıs  24 Mayıs  5
(30 Saat)
12 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Sedat ERGENÇ 20 Mayıs  24 Mayıs  5
(30 Saat)
13 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  İdris YEKELER 27 Mayıs  31 Mayıs  5
(30 Saat)
14 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya Musa ALTINTAŞ 27 Mayıs  31 Mayıs  5
(30 Saat)
15 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Melike
Betül ŞAHİN
27 Mayıs 31 Mayıs  5
(30 Saat)
16 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  İlkbahar CANSU 03 Haziran  07 Haziran  5
(30 Saat)
17 Eğitim Kamu İç Denetçileri Eğitimi Antalya  Mutlu
KARACA AYBAR
03 Haziran  07 Haziran   5
(30 Saat)
18 Eğitim Bilgi Teknolojileri Denetimi Ankara Yaşar ÖKTEM 04 Kasım 08 Kasım 5
(30 Saat)
19 Eğitim Bilgi Teknolojileri Denetimi Ankara Sedat ERGENÇ 04 Kasım 08 Kasım 4
(24 Saat)
20 Eğitim Bilgi Teknolojileri Denetimi Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
04 Kasım 08 Kasım 5
(30 Saat)
21 Eğitim Bilgi Teknolojileri Denetimi Ankara İlkbahar CANSU 04 Kasım 08 Kasım 5
(30 Saat)
22 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Yaşar ÖKTEM 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
23 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Sedat ERGENÇ 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
24 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Cabir KÜÇÜKALTUN 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
25 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Meltem ÇELİK 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
26 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
27 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Onur AYTAR 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
28 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Metin DURAN 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
29 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara İlkbahar CANSU 22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
30 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Mutlu
KARACA AYBAR
22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
31 Eğitim  Kamu İç Denetim Yazılımı Ankara Melike
Betül KARA
22 Kasım 26 Kasım 5
(15 Saat)
32 Eğitim  İleri Düzey Bilgi Teknolojileri Eğitimi  Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
09 Aralık 13 Aralık  5
(30 Saat)
33 Eğitim  İleri Düzey Bilgi Teknolojileri Eğitimi  İstanbul Evren
Güncel ERMİSKET
16 Aralık 19 Aralık  4
(24 Saat)