2018 Yılı Eğiticilik Faaliyetleri

2018 YILI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞININ
EĞİTİCİ FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Görevlendirme
 Onay ve Tarihi
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü  Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği Tarih Gün
1 Eğitici İç Denetim Teorisi ve Standartları Ankara Ünv. Sosyal 
​Bilimler Enstitüsü
Evren
Güncel ERMİSKET
21.02.2018
21617
2017-2018 Bahar Dönemi
12 Şubat
2017-2018 Bahar Dönemi
25 Mayıs
Haftada
1 Gün
(20 HaftaX3 Saat=
60 Saat)
2 Eğitici Denetçiler İçin İletişim ve Müzakere Teknikleri Ankara Ünv. Sosyal 
​Bilimler Enstitüsü
Sedat ERGENÇ 22.02.2018
21623

 
2017-2018 Bahar Dönemi
12 Şubat
2017-2018 Bahar Dönemi
25 Mayıs
Haftada
1 Gün
(20 HaftaX6 Saat=
120 Saat)
3 Eğitici İç Denetim Uygulamaları Ankara Ünv. Sosyal 
​Bilimler Enstitüsü
Ayfer AKSU 19.02.2018
20495
2017-2018 Bahar Dönemi
12 Şubat
2017-2018 Bahar Dönemi
25 Mayıs
Haftada
1 Gün
(20 HaftaX3 Saat=
60 Saat)
4 Eğitici Risk Odaklı Denetim Faaliyetleri ve Raporlama Standartları
(TRT'de Görevli Denetçilere Yönelik)
 Antalya Evren
Güncel ERMİSKET 
12.03.2018
28664
20 Mart 21 Mart 2 Gün
(8 Saat)
5 Eğitici   Risk Odaklı Denetim Faaliyetleri ve Raporlama Standartları
(TRT'de Görevli Denetçilere Yönelik)
 Antalya   Ayfer AKSU 12.03.2018
28664
 20 Mart  21 Mart 2 Gün
(8 Saat)