2017 Yılı Eğiticilik Faaliyetleri

2017 YILI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞININ
EĞİTİCİ FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü   Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği Tarih Gün
1 Eğitici İç Denetim Teorisi ve Standartları Ankara Ünv. Sosyal 
​Bilimler Enstitüsü
Evren
Güncel ERMİSKET
2016-2017 Bahar Dönemi
13 Şubat
2016-2017 Bahar Dönemi
26 Mayıs
Haftada
1 Gün
(20 HaftaX3 Saat=
60 Saat)

 
2 Eğitici Denetçiler İçin İletişim ve Müzakere Teknikleri Ankara Ünv. Sosyal 
​Bilimler Enstitüsü
Sedat ERGENÇ 2016-2017 Bahar Dönemi
13 Şubat
2016-2017 Bahar Dönemi
26 Mayıs
Haftada
1 Gün
(20 HaftaX3 Saat=
60 Saat)
3 Eğitici İç Denetim Uygulamaları Ankara Ünv. Sosyal 
​Bilimler Enstitüsü
Ayfer AKSU 2016-2017 Bahar Dönemi
13 Şubat
2016-2017 Bahar Dönemi
26 Mayıs
Haftada
1 Gün
(20 HaftaX3 Saat=
60 Saat)
4 Eğitici Risk Odaklı Denetim Faaliyetleri ve Raporlama Standartları TRT  
Teftiş Kurulu Başkanlığı / ANK.
Evren
Güncel ERMİSKET 
19 Ekim 20 Ekim 2 Gün
(8 Saat)
5 Eğitici Denetçiler İçin İletişim ve Müzakere Teknikleri Ankara Ünv. Sosyal 
​Bilimler Enstitüsü
Sedat ERGENÇ 2017-2018 
Güz Dönemi
18 Eylül
2017-2018 
Güz Dönemi
31 Aralık
Haftada
1 Gün
(20 HaftaX3 Saat=
60 Saat)
6 Eğitici İç Denetim Uygulamaları Ankara Ünv. Sosyal 
​Bilimler Enstitüsü
Ayfer AKSU 2017-2018 
Güz Dönemi
18 Eylül
2017-2018 
Güz Dönemi
31 Aralık
Haftada
1 Gün
(20 HaftaX3 Saat=
60 Saat)