2015 Yılı Eğiticilik Faaliyetleri

2015 YILI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞININ
EĞİTİCİ FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü   Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği Tarih Gün
1 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Ankara
Ayfer AKSU
26 Şubat 2 Mart 3
2 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Ankara Evren G.ERMİSKET 26 Şubat 2 Mart 3
3 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Ankara
Ayfer AKSU
2 Nisan 6 Nisan 3
4 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Ankara Evren G.ERMİSKET 2 Nisan 6 Nisan 3
5 Eğitici  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Ankara Sedat ERGENÇ 16 Eylül 16 Eylül 1
6 Eğitici  Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Yönetici ve Personel İle İlişkiler ve Görgü Kuralları Ankara Sedat ERGENÇ 17 Eylül 17 Eylül 1
7 Eğitici  Protokol Kuralları Ankara Yaşar ÖKTEM 29 Eylül 29 Eylül 1
8 Eğitici  Protokol Kuralları Ankara Mehmet Murat ÇOŞKUN 29 Eylül 29 Eylül 1
9 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması ve Performans Denetimi
Ankara Ayfer AKSU 19 Kasım 7 Aralık 7
10 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması

ve Performans Denetimi
Ankara Evren G.ERMİSKET
19 Kasım
 
7 Aralık 7