2015 Yılı Eğiticilik Faaliyetleri

2015 YILI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞININ
EĞİTİCİ FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü   Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği Tarih Gün
1 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Ankara
Ayfer AKSU
26 Şubat 2 Mart 3
2 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Ankara Evren G.ERMİSKET 26 Şubat 2 Mart 3
3 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Ankara
Ayfer AKSU
2 Nisan 6 Nisan 3
4 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması
Ankara Evren G.ERMİSKET 2 Nisan 6 Nisan 3
5 Eğitici  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Ankara Sedat ERGENÇ 16 Eylül 16 Eylül 1
6 Eğitici  Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Yönetici ve Personel İle İlişkiler ve Görgü Kuralları Ankara Sedat ERGENÇ 17 Eylül 17 Eylül 1
7 Eğitici  Protokol Kuralları Ankara Yaşar ÖKTEM 29 Eylül 29 Eylül 1
8 Eğitici  Protokol Kuralları Ankara Mehmet Murat ÇOŞKUN 29 Eylül 29 Eylül 1
9 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması ve Performans Denetimi
Ankara Ayfer AKSU 19 Kasım 7 Aralık 7
10 Eğitici  İç Denetim Aşamaları Ön Çalışma
ve İç Denetim Aşamaları Saha Çalışması

ve Performans Denetimi
Ankara Evren G.ERMİSKET
19 Kasım
 
7 Aralık 7