2014 Yılı Eğiticilik Faaliyetleri

2014 YILI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞININ
EĞİTİCİ FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü   Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği Tarih Gün
1 Eğitici Risk Analizi (Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçilerine Yönelik) Ankara Ayfer AKSU 06 Kasım 07 Kasım 2
2 Eğitici Risk Analizi (Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçilerine Yönelik) Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
06 Kasım 07 Kasım 2
3 Konferans (Sunum Yapmak üzere) Çocuk Cinsel İstismarı, Tanı, Tıbbı Tedavi, Hukuksal ve Sosyal Yaklaşımlar Ankara Sedat ERGENÇ  20 Ekim 20 Ekim 1
4 Eğitici İç Denetim Aşamaları Ankara  Ayfer AKSU 10 Aralık 17 Aralık 7
5 Eğitici İç Denetim Aşamaları Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
10 Aralık 17 Aralık 7
6 Konferans (Sunum Yapmak üzere) I.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi İstanbul  Evren
Güncel ERMİSKET 
23 Ekim  25 Ekim 3