2014 Yılı Eğiticilik Faaliyetleri

2014 YILI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞININ
EĞİTİCİ FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü   Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği Tarih Gün
1 Eğitici Risk Analizi (Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçilerine Yönelik) Ankara Ayfer AKSU 06 Kasım 07 Kasım 2
2 Eğitici Risk Analizi (Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçilerine Yönelik) Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
06 Kasım 07 Kasım 2
3 Konferans (Sunum Yapmak üzere) Çocuk Cinsel İstismarı, Tanı, Tıbbı Tedavi, Hukuksal ve Sosyal Yaklaşımlar Ankara Sedat ERGENÇ  20 Ekim 20 Ekim 1
4 Eğitici İç Denetim Aşamaları Ankara  Ayfer AKSU 10 Aralık 17 Aralık 7
5 Eğitici İç Denetim Aşamaları Ankara Evren
Güncel ERMİSKET
10 Aralık 17 Aralık 7
6 Konferans (Sunum Yapmak üzere) I.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi İstanbul  Evren
Güncel ERMİSKET 
23 Ekim  25 Ekim 3