2013 Yılı Eğiticilik Faaliyetleri

2013 YILI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞININ
EĞİTİCİ FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü   Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği
Tarih
Gün
1 Eğitici İç Denetim Türleri ve Teknikleri (Sistem Denetimi) Ankara Metin DURAN 14 Ocak
11 Şubat
14 Ocak
11 Şubat
2
(6 Saat)
2 Eğitici  Dış Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Programı, Kamu İç Denetim Otomosyon yazılımı  Afyonkarahisar  Evren
Güncel ERMİSKET
04 Mart 09 Mart  6
3 Eğitici  Denetim Evrenin Oluşturulması - Denetimlerin Sınıflandırılması Antalya  Evren
Güncel ERMİSKET
06 Mayıs  06 Mayıs  1
4 Eğitici  Denetim Evrenin Oluşturulması - Denetimlerin Sınıflandırılması Antalya  Evren
Güncel ERMİSKET
20 Mayıs  20 Mayıs  1