2013 Yılı Eğiticilik Faaliyetleri

2013 YILI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞININ
EĞİTİCİ FAALİYETLERİ
Sıra No Faaliyetin  Faaliyeti Yerine Getirenin
Adı Soyadı
Faaliyetin  Faaliyette Bulunulan 
Türü   Konusu Yeri Başladığı Tarih Bittiği
Tarih
Gün
1 Eğitici İç Denetim Türleri ve Teknikleri (Sistem Denetimi) Ankara Metin DURAN 14 Ocak
11 Şubat
14 Ocak
11 Şubat
2
(6 Saat)
2 Eğitici  Dış Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Programı, Kamu İç Denetim Otomosyon yazılımı  Afyonkarahisar  Evren
Güncel ERMİSKET
04 Mart 09 Mart  6
3 Eğitici  Denetim Evrenin Oluşturulması - Denetimlerin Sınıflandırılması Antalya  Evren
Güncel ERMİSKET
06 Mayıs  06 Mayıs  1
4 Eğitici  Denetim Evrenin Oluşturulması - Denetimlerin Sınıflandırılması Antalya  Evren
Güncel ERMİSKET
20 Mayıs  20 Mayıs  1