2017 Yılında Gerçekleşecek Denetim Faaliyetleri

 

SIRA
NO

 DENETİM SÜRECİNİN KONUSU

 DURUMU

1   Çocukların Eğitimi ve Toplumsal Destek Hizmetleri   Denetim devam ediyor.
2   Taşınır Mal İşlemleri   Denetim devam ediyor.
3   Politika Oluşturma Araştırma ve Geliştirme   Denetim devam ediyor.
4   Basın ve Halkla İlişkiler    Denetim devam ediyor.
5   Hizmet Binalarının Koruma ve Güvenlik Faaliyetleri   Denetim devam ediyor.
6   Döner Sermaye İşlemleri   Denetime başlanmadı.
7   Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine
  Yönelik Hizmetler (ASDEP) 
  Denetime başlanmadı.
8   Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi   Denetime başlanmadı.
9   Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Ulaştırma-Garaj)   Denetime başlanmadı.