2017 Yılında Gerçekleşecek Denetim Faaliyetleri

 

SIRA
NO

 DENETİM SÜRECİNİN KONUSU

 DURUMU

1   Çocukların Eğitimi ve Toplumsal Destek Hizmetleri   19.09.2017 tarihinde raporlandı.
2   Taşınır Mal İşlemleri   06.07.2017 tarihinde raporlandı.
3   Politika Oluşturma Araştırma ve Geliştirme   Denetim devam ediyor.
4   Basın ve Halkla İlişkiler    12.07.2017 tarihinde raporlandı.
5   Hizmet Binalarını Koruma ve Güvenlik Faaliyetleri   12.09.2017 tarihinde raporlandı.
6   Döner Sermaye İşlemleri   Denetim devam ediyor.
7   Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine
  Yönelik Hizmetler (ASDEP)
 
  11.04.2018 tarihinde raporlandı.
8   Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi   09.02.2018 tarihinde raporlandı.
9   Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Ulaştırma-Garaj)   25.01.2018 tarihinde raporlandı.