2016 Yılında Gerçekleşen Denetim Faaliyetleri

 
 
 

SIRA
NO

 DENETİM SÜRECİNİN KONUSU

 DURUMU

1   Uluslararası Koruma Başvuru Veya Statü Sahibi Ve
  Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılara Sunulan
  Hizmetler Süreci
  12.10.2016 tarihinde raporlandı.
2   Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu   29.06.2016 tarihinde raporlandı.
3   Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve
  Ekonomik Destek Hizmetleri 
  15.08.2016 tarihinde raporlandı.
4   Sivil Savunma Faaliyetleri    20.06.2016 tarihinde raporlandı.
5   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci   21.06.2016 tarihinde raporlandı.
6   Evrak İşlemleri    20.01.2017 tarihinde raporlandı.
7   Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi    26.01.2017 tarihinde raporlandı.