2016 Yılında Gerçekleşecek Denetim Faaliyetleri

 
 
 

SIRA
NO

 DENETİM SÜRECİNİN KONUSU

 DURUMU

1   Uluslararası Koruma Başvuru Veya Statü Sahibi Ve Geçici Koruma 
  Statüsündeki Yabancılara Sunulan Hizmetler Süreci
  12.10.2016 tarihinde raporlandı.
2   Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu   29.06.2016 tarihinde raporlandı.
3   Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri    15.08.2016 tarihinde raporlandı.
4   Sivil Savunma Faaliyetleri    20.06.2016 tarihinde raporlandı.
5   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci   21.06.2016 tarihinde raporlandı.
6   Evrak İşlemleri    Raporlama aşamasında.
7   Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi    Denetim devam ediyor.