2015 Yılında Gerçekleşen Denetim Faaliyetleri

 

SIRA NO

 DENETİM SÜRECİNİN KONUSU

 DURUMU

1   Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar Süreci   10.09.2015 Tarihinde Rapor Edildi.
2   Hizmet Alımı Personeli Yönetim İşlemleri Süreci   20.01.2016 Tarihinde Rapor Edildi.
3   Arşiv ve Evrak İşlemleri Süreci   31.08.2015 Tarihinde Rapor Edildi.
4   Hizmet İçi Eğitim Süreci   30.12.2015 Tarihinde Rapor Edildi. 
5   Mali Kontrol Süreci   28.03.2016 Tarihinde Rapor Edildi.
6   Engelli Bakımı Süreci Pilot Performans Denetimi  14.07.2015 Tarihinde Rapor Edildi.