2015 Yılında Gerçekleşen Denetim Faaliyetleri

 

SIRA NO

 DENETİM SÜRECİNİN KONUSU

 DURUMU

1   Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar
  Süreci
  10.09.2015 tarihinde raporlandı.
2   Hizmet Alımı Personeli Yönetim İşlemleri
  Süreci
  20.01.2016 tarihinde raporlandı.
3   Arşiv ve Evrak İşlemleri Süreci   31.08.2015 tarihinde raporlandı.
4   Hizmet İçi Eğitim Süreci   30.12.2015 tarihinde raporlandı. 
5   Mali Kontrol Süreci   28.03.2016 tarihinde raporlandı.
6   Engelli Bakımı Süreci Pilot Performans
  Denetimi
  14.07.2015 tarihinde raporlandı.