2013 Yılında Gerçekleşen Denetim Faaliyetleri

 

SIRA NO

 DENETİM SÜRECİNİN KONUSU

 DURUMU

1   Kadın Konukevleri/Şiddetle Mücadele Süreci   30.05.2013 tarihinde rapor edildi.
2   Aile Destek ve Toplum Hizmetleri Süreci   13.05.2013 tarihinde rapor edildi.
3   Evlat Edindirme Hizmetleri Süreci   16.07.2013 tarihinde rapor edildi.
4   Engelli Evde Bakım Süreci   12.12.2013 tarihinde rapor edildi.
5   Engelli ve Yaşlı Yardımları Süreci   24.12.2013 tarihinde rapor edildi.
6   Engelli Özel Kuruluş Bakımı Süreci   24.12.2013 tarihinde rapor edildi.
7   Suça Yönelen/Suç Mağduru Çocukların Rehabilitasyonu Süreci   05.02.2014 tarihinde rapor edildi.
8   Koruyucu Aile Hizmetleri Süreci   30.01.2014 tarihinde rapor edildi.