2017 Yılında Gerçekleşen Danışmanlık Faaliyetleri

SIRA
 NO
DANIŞMANLIK FAALİYETİNİN KONUSU
 AÇIKLAMA

1
 
       Vatandaşa Doğrudan Sunulan Hizmetlere İlişkin Hizmet Sunum Sürelerinin Belirlenmesi 14.04.2017
tarihinde raporlandı.
2        Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili;  (Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne
  bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale,
Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir 
  kuruluşun yapmış olduğu bir ihale
ve Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir
  kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerin değerlendirilmesi. 
  10.02.2017 tarihinde raporlandı.
3       Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili; (Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  
  bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale)
işlemlerin değerlendirilmesi.
  24.02.2017 tarihinde raporlandı.
4       Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili; (Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  
  bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerin değerlendirilmesi.
28.02.2017 tarihinde raporlandı.
5      Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili; (Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün
  yapmış olduğu bir ihale)
işlemlerin değerlendirilmesi.
10.03.2017 tarihinde raporlandı.
6      Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili; (Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  
  bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerin değerlendirilmesi.
14.03.2017 tarihinde raporlandı.
7     Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili; (Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  
  bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerin değerlendirilmesi.
15.03.2017 tarihinde raporlandı.
8     Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili; (Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  
  bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerin değerlendirilmesi.
12.04.2017 tarihinde raporlandı.
9     Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili; (Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  
  bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerin değerlendirilmesi.
28.04.2017 tarihinde raporlandı.
10     Kadına Yönelik Hizmet Kuruluşlarının İhtisaslaştırılması. 28.04.2017 tarihinde raporlandı.
11     Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili; (Çanakkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  
  bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerin değerlendirilmesi.
11.08.2017
tarihinde raporlandı.