2015 Yılında Gerçekleşen Danışmanlık Faaliyetleri

 

SIRA
NO

DANIŞMANLIK FAALİYETİNİN KONUSU

 AÇIKLAMA

1      Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili: (Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı
 bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerinin değerlendirilmesi.
16.02.2015 tarihinde raporlandı.
2
     Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili: (Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl üdürlüğü'ne bağlı bir
 kuruluşun yapmış olduğu bir ihale, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.lüğü'ne bağlı bir kuruluşun yapmış
 olduğu bir ihale, Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı iki kuruluşun yapmış olduğu iki ihale,
 Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerinin
 değerlendirilmesi.
27.02.2016 tarihinde raporlandı.
3      Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili: (Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı 
 bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale, Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerin değerlendirilmesi.
10.05.2016 tarihinde raporlandı.
4      Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili: (Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı
 bir kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerinin değerlendirilmesi.
03.07.2016 tarihinde raporlandı.
5      Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili: (İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı bir
 kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerinin değerlendirilmesi.
20.07.2016 tarihinde raporlandı.
6      Bakanlık Organizasyon Yapısının Değerlendirilmesi ve Reorganizasyon. 29.07.2015 tarihinde raporlandı.
7      Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili: (İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı bir
 kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerinin değerlendirilmesi.
21.08.2015 tarihinde raporlandı.
8      Ön Mali Kontrole tabi tutulan ihalelerle ilgili: (Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı bir
 kuruluşun yapmış olduğu bir ihale) işlemlerinin değerlendirilmesi.
19.10.2015 tarihinde raporlandı.
9      Bakanlığımız İç Kontrol Uygulamaları ve İzleme. 26.01.2016 tarihinde raporlandı.